Borgerne er jo dine kunder!

– Offentlig ansat – og hva’ så?

Offentligt ansatte får på puklen fra alle sider. “Der er for mange af dem, og deres præstation er under lavmålet”, hævder flere politikere. “Og så laver de ikke dagens gerning” siger mange borgere med dem.

Hvorfor er det den generelle opfattelse af ansatte i stat og kommuner? Og hvad kan den enkelte medarbejder gøre for at komme disse holdninger til livs?

Det handler dette talkshow om!

Følgende emner bliver behandlet:

– At kunne lide sin jobfunktion
– At være “bange” for kunderne
– At føle sig underlegen i forhold til offentligheden
– Hvordan er kommunikationen mellem afdelingerne, kontorerne og forvaltningerne?
– Om interne krige
– Om kropssprog bag skranken og skrivebordet
– Din selvtillid afspejles i den service du yder
– Hvilken rolle spiller baglandet
– Tør du sige hvad du mener
– Om at snakke bag hinandens ryg
– Kommunikation mellem overordnet og underordnet
– Om motion
– Om alkohol
– Om at slappe af

 

For nærmere information vedrørende Lotte Heise kontakt bifald booking & management på 7026 0100.
Lotte Heise – Danmarks vel nok mest efterspurgte kvindelige foredragsholder.